תרומה לחב"ד

תרומה לחב"ד | חבד תרומה
ברוכים הבאים לאתר beit-chabad.org.il

על פי היהדות נתינת תרומה היא זכות גדולה.

בספרים הקדושים  נאמר על מצווה זו "תציל ממוות" ושקולה היא כנגד כל המצוות.

באתר beit-chabad.org.il תוכלו לתרום אונליין לטובת בית חב"ד באופן מאובטח

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

מהי תרומה ביהדות?

נתינת כסף או שווה כסף ללא קבלת תמורה עבור התשלום לצורך מטרות ציבוריות נקרא תרומה.

הנתינה היהדות היא מצווה גדולה ושקולה כנגד כל המצוות אמרו החכמים שהנותן מממונו לאחרים מתדבק במידתו של הקב"ה שמחייה ונותן פרנסה לנבראים.

מצוות הנתינה היא חובה מהתורה על כל אדם באופן אישי ועל החברה באופן כללי.

ייעוד כספי התרומות

ע"פ היהדות יש מטרות רבות שעבורם ניתן לתרום ומקיימים בכך את המצווה ונפרט בס"ד

נזקקים

תרומה לנזקקים על ידי נתינת מלגה כספית או חלוקת מזון / ארוחות חמות

בית כנסת

ביהדות לבית כנסת יש תפקיד מרכזי בכל יישוב יהודי.

בכל מקום של ריכוז יהודים עיר או יישוב מצווה על בני הקהילה לייחד לעצמם בית בו יתפללו את התפילות ובית זה נקרא בית כנסת ומבואר בדברי חז"ל שזהו בית מקדש מעט.

הבית כנסת מיוחד לכל דבר שבקדושה ויש מצוה גדולה לתרום לצרכי בית כנסת הן בבנייה והן בתחזוקה השוטפת.

בית מדרש

בית מדרש זהו מקום שמיוחד עבור לימוד תורה בזמננו מכונה גם בשם "כולל" או ישיבה.

ע"פ היהדות מצווה על כל אדם ללמוד תורה.

רוב האנשים יוצאים ידי חובת המצווה על ידי כך שלומדים קצת בוקר וקצת בערב או משתתפים בשיעורי תורה.

תלמידי חכמים המוכשרים לכך שקועים כל היום באוהלה של תורה לומדים בעיון וממשיכים את דור ההמשך של התורה והכשרת רבנים מורי הוראה.

מצווה גדולה להחזיק לומדי תורה מובא בספרים הקדושים שהנתינה לצורך החזקת אברכים זהו כעין שותפות יששכר וזבולון.

יששכר היה יושב ולומד תורה וזבולון היה איש עסקים

זבולון נותן כסף ליששכר וזוכה לקבל שותפות בזכויות של לימוד התורה שיששכר לומד.

חפצי קדושה

בדרך כלל זה הדרך שמנציחים אדם שנפטר.

תורמים חפץ קדושה כמו ארון קודש, ספר תורה, פרוכת מנורה וזהו מצווה גדולה.

תרומה לחב"ד

בית חב"ד הוא בית של תורה תפילה וגמילות חסדים.

על ידי תרומה לבית חב"ד זוכים להיות שותפים בשלושת הקווים עליהם העולם עומד תורה תפילה וגמילות חסדים.

סדר קדימה בתרומות לעניים

יש עניין להקדים את הנצרך למזון לפני הנצרך ללבוש וכמו כן להקדים את הנצרך ללבוש על פני נצרך לרהיטים וכדומה

עניי המשפחה קודמים

יש להעדיף לתת לעניים קרובי משפחה מאשר עניים אחרים לכן אדם שיש לו הורים מבוגרים נזקקים יתן להם, לאחר מכן יש העדפה לתת לקרובים האחרים ונמנה לפי סדר הקדימה בנים גדולים, דודים, בני דודים

עניי עירך קודמים

באם מוסרים צדקה למי שלא קרוב משפחה יש להקדים את עניי עירך מאשר עניי עיר אחרת.

נציין שאדם שיש לו חבר קרוב או ארגון הקרוב ללבו יש העדפה לתרום אליו.

עוד נזכיר שלעיתים נעזרים ומקבלים סיוע תמיכה ממקום מסויים ולאחר מכן יש את היכולת לבוא ולתרום לאותו המקום ממנו הסתייענו יש בכך יתרון ומצווה גדולה.

תרומה לישיבה

מצווה גדולה לתרום לאחזקת תלמידי ישיבה ועל ידי שאדם תורם לישיבה הוא זוכה להיות שותף בלימוד התורה של הבחורים ובנוסף בחורים נחשבים עניים משום שאין מצווה על הורים לזון אותם ולאידך הבחור ישיבה עיקרו לימוד התורה והוא לא עובד.

תרומה לעני המחזר על הפתחים

עני המחזר על הפתחים יש מצווה לתת לו מתנה מועטת ולא חייבים לתת מתנה גדולה ואפשר להסתפק בנתינה של 10 אג'.

את הצדקה כדאי לתת לארגונים ומוסדות הקרובים ללבו של התורם

תרומות מיוחדות סביב מעגל השנה

ישנם תרומות ספציפיות סביב מעגל השנה לדוגמא תרומת ח"י רוטל ביום הל"ג בעומר