בכך שאתה משתמש באתר או באפליקציה המשמש כפלטפורמה עבור בתי חב"ד שונים אתה מקבל על עצמך את תנאי הסכם זה לרבות את מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד של ההסכם,

אל מול יהדות לתפארת בעמ ח.פ 516161957 מהכתובת קרית חב"ד 221/43 צפת

החברה הינה בעלת האתר ומפעילה אותו עבור בתי חב"ד שונים ככלי להפצת יהדות, תוכן יהודי ואפשרות למתן תרומות אונליין

(להלן: "החברה" ו/או "הנהלת האתר " ו/או "האתר" )

אנא קראו את תנאי השימוש בקפידה כדי שתהיו מודעים לזכויות ולחובות המשפטיות ע"י שימוש באתר.

אם אינכם מסכימים לקבל על עצמכם את ההסכם, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר.

האמור בהסכם זה מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד, גם בלשון רבים ולהפך.

גיל שימוש באתר

הנך מצהיר כי גילך מעל 18.

עדכונים

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את ההסכם בעתיד, ובכך שהנך ממשיך להשתמש באתר אתה מסכים לשינויים ולעדכונים אלו.

שינויים אלו ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר ושינויים יחול גם למפרע, השימוש באתר מהווה הסכמה גם לשינוי למפרע.

זכות שימוש

בכפוף להסכם זה, החברה נותנת לך זכות שימוש באפליקציה/ אתר, שאינה ניתנת להעברה או הסבה, וללא זכות לתת רישיון לאחר לעשות שימוש באפליקציה/באתר. כמו כן, אסורה הפצה, שכפול או העתקה של התוכנה או כל חלק מתוך האפליקציה/ האתר ו/או התוכן באתר ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

יצירת קשר

ניתן לפנות בכל שאלה ובקשה למייל שכתובתו : office@beit-chabad.org.il ואנו נשתדל לעזור בכל עניין

תרומות באתר

באמצעות האתר ניתן לבצע תרומה לבתי חב"ד שונים בשעת התרומה יופיע לתורם שם העמותה הרשמי ומספר ח.פ של המוסד לשם מופנת התרומה.

הנהלת האתר אינה צד לעסקת התרומה אשר מתבצעת על ידי המשתמש ישירות מול עמותת בית חב"ד, ולא תשא באחריות מכל סוג שהוא בכל סכסוך כזה או אחר אשר יווצר בין המשתמש לעמותה מקבלת התרומה.

התרומות באמצעות האתר מאובטחות בהתאם לתקן PCI-SSS וקבלות תרומה נשלחות אליכם לטלפון הנייד.

מטרת התרומות

המשתמש מסכים כי כל תרומה אשר מתבצעת באמצעות האתר תשמש לכל המטרות הרשמיות של העמותה, ולא תיהיה מיועדת למטרה ספציפית מסויימת.
 

מדיניות ביטול תרומות של העמותה

ניתן לבטל תרומה שבוצעה באמצעות האתר הביטול יתבצע בפרק זמן של עד 30 יום מעת ביצוע התרומה

על מנת לבטל את התרומה יש לשלוח לנו מייל ולפרט תאריך התרומה סכום התרומה ו- 4 ספרות של כרטיס אשראי, אנו נדאג לבצע את ביטול העסקה בעמותה

מדיניות דיוור ישיר

הנהלת האתר תהיה רשאית לשלוח דיוור במייל ו/או סמס ו/או וואצאפ ובכל צורה נוספת לאמצעי הקשר שהמשתמש מלאה באמצעות האתר.

שליחת הדיוור תתבצע ע"י "הנהלת האתר", ותוכנם יהיה עדכונים בנושאי יהדות והצעות למתן תרומה עתידית עבור פרויקטים שונים של תורה חסד המופעל ע"י העמותות.

מובהר בזאת, כי בכל מקרה הדיוור יתבצע ע"י האתר בלבד ובשום אופן לא נמסור פרטים אישיים שלך, לצדדים שלישיים, עבור שימוש למטרות שיווק ישיר משלהם.

יודגש שבכל עת יהיה ניתן להסיר את מספר הטלפון של המשתמש מרשימת התפוצה באמצעות לינק מיוחד שישלח יחד עם ההודעת דיוור.

אבטחת מידע

אנו עושים ככל יכולתינו על מנת לאבטח את המידע אנו משתמשים בשרתים מאובטחים עבור ניהול האתר.

בעת מילוי טופס באתר, פרטי יצירת הקשר נשמרים במערכת דיוור מאובטחת  של inforu.co.il בנוסף הנהלת האתר עושה שימוש במערכת CRM של חברת ZOHO.

סליקת האשראי מתבצעת בדף סליקה מאובטח של העמותה,המכיל את תקן האבטחההמחמיר  PCI-DSS.

תנאים כללים

אתה מסכים להשתמש באתר על בסיס "כמו שהוא", וללא זכות לטעון או לדרוש אחרת מהחברה.

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד, החברה אינה אחראית על נכונות כלל הפרטים הכתובים באתר.

היעדר אחריות

המשתמש מסכים שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן אינה ערב לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינו ערב לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע.

המידע באתר אינו מהווה יעוץ הלכתי  אחר ואינו בא כתחליף לכל ייעוץ כזה ו/או מקצועי אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות הגולש בלבד.

האתר מסתלק מכל מצג, אחריות, , הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל האתר לא יהיה אחראי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

הגבלת אחריות

בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית על נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים או כל נזק אחר, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

קישורים לאתרים אחרים

האתר מכיל קישורים לאתרים מסחריים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). קישורים אלה מופיעים באתר אך ורק לנוחות הגולש.

הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

הנך מודע לכך שייתכן ואולי האתר יכיל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

בהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים לכך שיתכן ויהיו באתר/ באפליקציה תכנים פרסומיים.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים.

השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

קוד פתוח

חלקים מסויימים באתר עשויים להיות מוצעים תחת תנאי רישיון של "קוד פתוח". ייתכנו חלקים בתנאי רישיונות הקוד הפתוח שיגברו על תנאי הסכם זה, ובשימוש בהחברה הינך מסכים לכך ומודע לכך. למידע נוסף בדבר "קוד פתוח" ראה: http://opensource.org/licenses/mit-license.html.

זכויות יוצרים

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר.

אינך מורשה להשתמש באתר לכל פעילות שאינה חוקית או לכל מטרה שאינה מורשית על פי הסכם זה. בשימושך באתר אסור לך להפר כל חוק ובכלל זה חוקים הנוגעים לקניין רוחני מכל סוג שהוא. במקרה שתפר חוקים כאמור, והחברה תתבע עקב כך או ייגרם לה נזק מכך, הנך מתחייב לשפות את החברה על כל נזק או תביעה כאמור.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירות וזאת אף ללא הודעה.

זכויות המשתמש על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או הסבה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

מוצהר ומוסכם כי כל טענה ו/או סכסוך שיהיה יופנה לבוררות. על ידי  בוררים מוסכמים – הדיינים מבית הדין הישר והטוב סניף צפת, בהעדר הרכב בצפת ידונו הצדדים בבית הדין הישר והטוב סניף ירושלים.

היה ומאיזה סיבה לא הגיעו הצדדים לידי בוררות בכל אופן מוסכם באופן חד משמעי שסמכות השיפוט תיהיה לפי חוקי מדינת ישראל ומקום השיפוט יהיה במחוז צפון בלבד.

מדיניות פרטיות

הנך מסכים למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה באתר בלינק בתחתית העמוד