צדקה

צדקה - ברוכים הבאים לאתר בית חב"ד
beit-chabad.org.il

צדקה – מצווה על כל יהודי לתת צדקה כפי שכתוב בתורה בהקשר של הציווי לתת לעניים "כי פתוח תפתח את ידך לו".

ולאידך כלפי יהודי שמעלים את עיניו מהצדקה נאמר "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון".

חשיבות מצוות צדקה

מצות הנתינה חשובה עד מאד, ונאמר עליה ששקולה כנגד כל המצוות,  וכמו כן ע"פ היהדות "צדקה תציל ממוות".

הסבר בעל התניא

רבי שניאור זלמן מליאדי בעל התניא מסביר שמעלת המצווה והסיבה ששקולה היא כנגד כל המצוות משום שכל מצווה מעלה כוח בנפש לקדושה.

ואלו שאדם תורם הוא מוסר ממון שהגיע על ידי שהשקיע מזמנו וכוחותיו הנפשיים כדי להרוויח את הכסף.

בכך שנותן אותו לעניים או למטרות קדושות הוא מעלה את כל כוחות נפשו, משום כך שקולה כנגד כל המצוות.

אין אדם נהיה עני מנתינה

כתב הרמב"ם לעולם אין אדם נהיה עני על ידי נתינת צדקה ואין דבר רע ולא היזק בא בעקבותיה שנאמר "והיה מעשה… שלום".

צדקה סגולה לפרנסה

על ידי הנתינה זוכים לשפע ברכה בגשמיות.

הקב"ה אומר לעם ישראל תנו תרומה, תבחנו ותנסו אותי לראות שתקבלו בחזרה פי כמה וכמה וזהו גם תוכן מצוות מעשר כספים.

באיזה מטרות ניתן לקיים את המצווה?

ניתן לתת תרומה לנזקקים חולים וקשישים.

בנוסף ניתן לתת צדקה עבור כל מטרה של קדושה כמו הפצת יהדות או נתינה של תשמישי קדושה לבית הכנסת.

ניתן למסור תרומה לבית חב"ד  אונליין באמצעות האתר.

הכסף בידינו כפיקדון

ע"פ היהדות עלינו להגיע להכרה שכל כסף המצוי בידינו הינו פיקדון שבורא עולם הפקיד בידינו כדי שנעשה בו דברים טובים.
לכן נקראת מצווה זו בלשון צדק כדי לבטא שאנו נותנים מכספנו למטרות טובות זו לא טובה אלא צדק!

מתי תורמים צדקה?

מנהג לתת בכל יום חול מטבע לקופה, ובערב שבת וחג לתת פעם נוספת גם בעבור השבת.

ייעוד התרומות

יש להשתמש בכסף למטרה לשמה תרמו אותו ולא לשנות לייעוד אחר לכן כדאי ומומלץ שתורמים מטבע לקופה לא לייעד למטרה ספציפית אלא לומר באופן כללי אני נותן לכל מטרה של מצווה.

ושיזדמן לאדם מצווה יוכל לקחת מהקופה עבור אותה מצווה ומטרה טובה ללא חשש.

נתינה באמצעות האתר

התרומות באמצעות אתר בית חב"ד מיועדות לכלל פעילויות התורה והחסד ע"פ הוראת הרבי מליובאוויטש ולא למטרה ספציפית בכך זוכים להיות שותפים בכל התחומים בהם עוסקת פעילות בית חב"ד.

חינך הילדים

יש לחנך את הילדים לעניין הנתינה כדאי ומומלץ לתת מתנה לכל ילד קופה וכל יום יתן פרוטה ובעת שהקופה תתמלא הילד יבחר לאיזו מטרה לתת את הכסף.