הסכם יששכר וזבולון

הסכם יששכר וזבולון להדפסה | להורדה
ברוכים הבאים לאתר beit-chabad.org.il

תוכן עניינים

משמעות ההסכם

ההסכם נערך בין יהודי המקדיש חייו ללימוד תורה  לבין יהודי אשר מחזיק אותו כלכלית על ידי מתן תמיכה כספית.

היהודי התורם מקבל את זכויות לימוד התורה מאת התלמיד חכם ששוקד יומם ולילה על לימוד התורה

מקור ההסכם

יששכר וזבולון, היו בניו של יעקב אבינו.

אמרו חז"ל :

"זבולון ויששכר עשו תנאי ביניהם" שאחד ילמד תורה והשני יעסוק במסחר ושניהם יתחלקו בזכויות התורה ובפרנסה.

ובתורה ברכת יעקב אבינו לבניו נאמר :

"זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן"

משמעות הפסוק שזבולון מתעסק בענייני מסחר אשר קשורות ביבוא סחורה באוניות.

ובחומש דברים בדברי משה רבינו נאמר :

"ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך"

(פרק ל"ג פסוק י"ח)

מסביר רש"י את הסכם יששכר וזבולון

זבולון ויששכר עשו שותפות זבולון מתעסק בענייני מסחר של יבוא ויצוא סחורה ובסף שמרוויח תומך ביששכר והם יושבים ועוסקים בתורה.

לכן מקדמים את זבולון ליששכר משום שתורתו של יששכר קיימת על ידי ובזכות התרומה של זבולון

תמיכה בישיבות

כיום ישנם כוללים וישיבות אשר מחזיקות תלמידי חכמים הלומדים תורה בקביעות ועל ידי התמיכה בישיבה באופן קבוע מקיימים את הסכם השותפות.

נוסח הסכם יששכר וזבולון

קודם רושמים את התאריך

בהסכם מציינים שצד א' לוקח על עצמו להיות הצד התומך כמו זבולון

והצד השני לוקח על עצמו להיות יששכר הצד שלומד תורה

השותפות: 

מוסכם אשר התומך_____ ייתן תרומה בסך_________

ויהיה שותף יחד עם הנהלת השיבה בהצמחת התורה ויראת שמים בלב הבחורים

 

בסוף הסכם מצויין חתימת הצדדים שתורמים באמצעות האתר אין צורך לבצע חתימה

מתן השותפות מכספי מעשר

את השותפות ואחזקת לומדי תורה ניתן למסור מכספי מעשר כספים

 

הסכם יששכר וזבולון